Yazar Detayları

DURUSOY, Günsel

  • Cilt 4, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    ATM şebekelerde bandgenişliğinin ve CLR üst sınırının tahmini için bulanık çıkarım yaklaşımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X