Yazar Detayları

ÖKTEN, Gündüz

  • Cilt 9, Sayı 3 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Türkiye Taşkömürü Kurumu ocaklarında gürültü etkilenim düzeylerinin istatistiksel analizi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X