Yazar Detayları

EDİS, Fırat Oğuz

  • Cilt 5, Sayı 6 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Mikro boyuttaki ters basamak geometrisi içindeki akışın KTA yöntemiyle analizi
    Özet  PDF
  • Cilt 9, Sayı 5 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    DSMC molekül hücre bilgisi için genelleştirilmiş koordinat kullanılması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X