Yazar Detayları

ERDOĞAN, Eren

  • Cilt 2, Sayı 3 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Elektromanyetik dalgaların rezistif yan duvarlı bir oluktan saçılımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X