Yazar Detayları

UÇAR, Doğan

  • Cilt 7, Sayı 6 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Coğrafi işaretleme dilinin tapu ve kadastro verileri için sanal doku ortamında kullanılması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X