Yazar Detayları

ÇUKUL, Dilek

  • Cilt 7, Sayı 5 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Dilli örme iğnelerindeki aşınmaların SEM stereoskopi yöntemiyle incelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X