Yazar Detayları

FIRAT, Coşkun

  • Cilt 8, Sayı 5 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Gazların termodinamiğinde kuantum ölçek etkileri ve yanal kuvvetler
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X