Yazar Detayları

KAHYA, Ceyhan

  • Cilt 10, Sayı 3 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Ozon profillerinde lamine yapıyı etkileyen dinamik süreçler: Ankara örneği
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X