Yazar Detayları

ÖZGENER, Bilge

  • Cilt 6, Sayı 2 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Sınır elemanlarının nötron difüzyonuna uygulanmasında Chebyshev hızlandırması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X