Yazar Detayları

İLYASKAROV, Askar

  • Cilt 2, Sayı 4 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Yüzey potansiyelinin sitrik asitin kristalizasyon kinetiğine etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X