Yazar Detayları

TÜRKYILMAZ, Ali

  • Cilt 7, Sayı 6 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Müşteri memnuniyet indeks modelinde yapay sinir ağları kullanımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X