Yazar Detayları

ERTUĞRUL, Şeniz

  • Cilt 7, Sayı 4 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Dar su yollarında manuel kumanda ile seyir yapan gemilerin konumunun yapay sinir ağı kullanılarak öngörülmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 9, Sayı 5 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    AC asenkron motorun model tabanlı kontrolü
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X