Yazar Detayları

ŞEN, Ömer Lütfi

  • Cilt 9, Sayı 3 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İstanbul ve çevresinin yüzey karakteristiklerinin yerel hava dolaşımına etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X