İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 4 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yüzey potansiyelinin sitrik asitin kristalizasyon kinetiğine etkisi

Askar İLYASKAROV, A. Nusret BULUTCU

Özet


Bu çalışmada, elektriksel yüzey potansiyelinin sitrik asit kristallerinin büyüme ve çözünme kinetiğine etkisi araştırılmıştır. Yüzey yüklerine göre sınıflandırılmış kristallerin düşük ve yüksek yüzey yüklü olanlarının büyüme ve çözünme davranışları tek kristal hücresinde incelenmiştir. Deneysel veriler, incelenen tüm kristaller için yüksek yüzey yüklü olanların büyüme hızlarının, düşük yüzey yüklülere göre daha yüksek, çözünme hızlarının ise daha düşük olduğunu göstermiştir. Tüm deney sonuçları, yüzey potansiyelinin büyüme ve çözünme davranışını etkilediğini göstermiştir. Ortaya konan teori ve elde edilen deneysel bulgular, yüzey potansiyelinin kristalin büyüme ve çözünmesi üzerine olan etkisinin Knapp etkisi ile açıklanabileceğini göstermekte, kristal büyüme ve çözünmesindeki saçılmaların nedenini açığa kavuşturabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrostatik ayırma, elektriksel yüzey potansiyel, kristal büyüme ve çözünmesinde saçılma, Knapp etkisi, sitrik asit monohidrat.


Tam Metin: PDF