İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 4 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kent içi trafik akım hızının modellenmesi

Şafak HENGİRMEN TERCAN, Ergun GEDİZLİOĞLU

Özet


Gelişmekte olan ülkelerdeki, motorlu ve motorsuz trafiğin aynı yol yüzeyini paylaştığı karma trafik şartları, gelişmiş ülkelerdekinden daha farklı karakterdedir. Bu durum göz önüne alınarak, Konya’da yapılan hız ve gecikme etüt verileri değerlendirilmiş ve trafik akım hızı modellenmiştir. Araziden gözlemlenen trafik akım hızları, yol tipi ve belirlenmiş bir güzergah boyunca olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Akım hızını etkileyen değişkenler olarak; trafik hacminin kapasiteye oranı, trafik kompozisyonunda bulunan bisiklet sayısı, yol üzerindeki ticari yoğunluk oranı ve güzergah üzerinde bulunan önemli kavşak sayısı alınmıştır. Bu değişkenlerle trafik akım hızının tahmin edilmesi için, genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi kullanılarak çeşitli bağıntılar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karma trafik akımı, trafik akım hızı, modelleme, genelleştirilmiş en küçük kareler.


Tam Metin: PDF