İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 3 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dış hesap sıcaklıkları ve ülke ekonomisine etkileri

Kemal Gani BAYRAKTAR, Alpin Kemal DAĞSÖZ, Abdurrahman KILIÇ

Özet


Hızla büyüyen şehirlere ve değişen çevreye, artan sera etkisiyle önem kazanan küresel ısınmaya paralel, ülkemizdeki dış hesap sıcaklıklarının değişiminin araştırıldığı bu çalışmada; yeni dış hesap sıcaklıklarıyla birlikte, etkilerinin ve tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi de amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında yüksekliğin iklim verileri üzerindeki etkisi de incelenmiş, 1966 yılında Amerikan yöntemiyle hesaplanmış sıcaklıklar, benzer yeni Amerikan yöntemiyle hesaplanarak farklılıklar belirlenmiştir. Dış hesap sıcaklığı hesaplama yöntemlerinin örneklerle verildiği çalışmada; yaygın olarak kullanılan Amerikan, Alman ve ülke şartlarına göre önerilen yeni dış hesap sıcaklığı hesap yöntemleri ve sonuçları birbirleriyle kıyaslanmıştır. Olduğundan daha düşük dış hesap sıcaklıklarının projelendirmede kullanılmasındaki dezavantajlar ve yeni hesaplanan sıcaklıkların uygulamaya geçirilmesiyle sağlanacak kazançlar detaylıca anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, ısı adası etkileri, dış hesap sıcaklığı, tasarruf potansiyelleri.


Tam Metin: PDF