İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Görsel bozulmaya dayalı sayısal video şifreleme

Vadi DİPÇİN, Melih PAZARCI

Özet


Bu çalışmada, sayısal şifreli yayıncılık ortamında kullanılan “bit dizilerinin şifrelenmesi” yöntemine alternatif olarak resimde görsel bozukluk oluşturan bir yöntem önerilmektedir. Böylece izleyicinin içeriğe kısıtlı erişimi ve mevcut sistemlerde ek güvenlik sağlanmış olmaktadır. Algoritma resim içeriğini altbloklara bölerek, beneklerin RGB bileşenlerini  değiştirmekte ve şifrenin çözümü için gerekli tüm veriyi resim içinde saklamaktadır. Böylece yöntem var olan tüm sistemlerle kullanılabilir, tüm standartlarla uyumludur. Bunun tek önkoşulu MPEG ile uyumluluktur. Görsel bozulmaya dayalı klasik şifreli yayın yöntemleri MPEG ile verimli kodlanamaz.Bu çalışmada önerilen yöntem, bu probleme özgün bir çözüm içermektedir. Resim içinde veri taşınması önemli bir güvenlik avantajı sunar.

Anahtar Kelimeler: MPEG, sayısal televizyon, şifreli yayıncılık, telif hakları.


Tam Metin: PDF