İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 6 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Web kullanıcılarının davranışları için örüntü bulma ve modelleme

Şule GÜNDÜZ, Eşref ADALI

Özet


İnternetin yaygınlaşması ve her alanda bilgi sağlaması günlük yaşantımıza hızla girmesine neden olmuştur. Haber, ekonomi, kültür, eğitim, sağlık hizmetler ve reklam gibi bir çok alanda bilgi kaynağı olan İnternet ortamında, kullanıcı kendisi için gerekli bilgileri bulmakta çoğu zaman zorlanmaktadır. Bunun nedeni sorgulama araçlarının kısıtlı olması ve bilgilerin fazlalığı olarak görülmektedir. Bu çalışmada kullanıcının bir sonraki istek yapacağı sayfayı öngörerek hızlı ve yüksek oranda doğru öneri yapabilen bir yöntem önerilmiştir. Model tabanlı demetleme yönteminden yaralanarak, kullanıcı oturumları aynı demette bulunan oturumlardaki ortak sayfalarda benzer süreler geçirilmesine göre demetlenmiştir. Ortaya çıkan demetler yeni kullanıcılar için öneri kümesi oluşturmak için kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Web kullanım madenciliği, kullanıcı örüntüleri, model tabanlı demetleme, Poisson dağılımı.

 


Tam Metin: PDF