İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 6 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Genetik algoritmalar ile perdeli yapı sisteminin maliyet optimizasyonu

Şenay ATABAY, F. Gülten GÜLAY

Özet


Bu çalışmada, perdeli betonarme yapı sistemlerinin Genetik Algoritma Yöntemi ile maliyet optimizasyonu yapılmaktadır. Tasarım değişkenleri perde boyutlarıdır ve yapının toplam malzeme maliyetini minimize eden perde boyutları aranmaktadır. “ABYYHY” ve “TS 500” de perde boyutları ve donatı ile ilgili koşullar problemin kısıtlamaları olarak alınmıştır. Optimizasyon probleminin çözümünde yapıyı oluşturan diğer taşıyıcı sistem eleman boyutlarının sabit kaldığı kabul edilmiştir.  Sayısal uygulamalarda kullanılmak üzere, yapısal sistemlerin minimum maliyet tasarımı için gerekli olan optimum perde boyutlarını belirleyen bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Örneklerin çözümünde, minimize edilmek istenen maliyet fonksiyonu beton ve donatı maliyetlerini içermektedir. Sunulan çalışmada, sayısal uygulama olarak, 8 katlı bir perde yapının Genetik Algoritma ile optimizasyonu ayrıntılı olarak verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Genetik algoritma, perdeli sistemler, yapısal optimizasyon, yapay zeka.


Tam Metin: PDF