İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 6 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Hücresel üretim sistemleri tasarımı için aksiyomlarla tasarım prensiplerine dayalı bütünsel bir yöntem

Osman KULAK, M. Bülent DURMUŞOĞLU

Özet


Bu makale, fonksiyonel olarak yerleştirilmiş üretim sistemini hücrelerden oluşan üretim sistemine dönüştürmek isteyen tasarımcılar için aksiyomlarla tasarım (AD) prensiplerine göre hazırlanmış bütünsel bir yöntemi sunmaktadır. Bağımsızlık aksiyomuna göre geliştirilen bu yöntem, hücresel üretim sistemi dönüşüm sürecindeki tüm adımları sistematik bir biçimde sağlar. Ayrıca belirlenen performans ölçütlerine göre hücresel üretim sisteminin değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlayan geri besleme sistemini de içermektedir. Yöntem alüminyum esaslı merdiven, rampa ve köprü ürünleri üreten bir firmada uygulamaya alınmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen gelişmeler  yine çalışma kapsamında gösterilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Aksiyomlarla tasarım, hücresel üretim, uygulama rehberi.


Tam Metin: PDF