İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 6 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Salınım hareketi yapan radyal kaymalı plastik yataklarda sürtünme

Ferda UZUNER, Mustafa GEDİKTAŞ

Özet


Günümüzde plastiklerin, günlük yaşantı da dahil olmak üzere geniş bir kullanım alanı bulması bu malzemelerin tribolojik davranışlarını bilmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmada, salınım hareketli radyal kaymalı plastik yatakların 45° lik salınım açısında sürtünme katsayısı ve temas yüzeyi sıcaklığı değişimleri, kayma hızına ve yüzey basıncına bağlı olarak incelenmiştir. Deneylerde f60xf50x50 mm boyutlarında çok yüksek molekül ağırlıklı polietilenden (UHMWPE) yapılmış burçlar kullanılmıştır. Sürtünme katsayısının kayma hızı ile arttığı, yüzey basıncı ile düştüğü, temas yüzeyi sıcaklığının ise hem kayma hızı hem de basınç ile arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Salınım, radyal plastik yatak, sürtünme.

 


Tam Metin: PDF