İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 6 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sıcak haddeleme prosesinin deneysel modellenmesi

Ertan ÖZNERGİZ, Can ÖZSOY

Özet


Bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk olarak, sıcak haddeleme prosesinde haddeleme kuvveti, momenti, kütük sıcaklığı ve hadde sıçraması için deneysel modelleme yapıldı. Basamak cevabı formunda olan bu modelde haddeleme kuvveti ve momenti için paso, giriş sıcaklığı, kütük genişliği, hadde çapı ve karbon eşdeğeri; kütük sıcaklığı için giriş sıcaklığı ve enerji; hadde sıçraması için de paso, kuvvet ve kütük genişliğini kullanarak daimi rejim değerlerini hesaplamaktadır. İkinci olarak, dinamik model ile sıcak haddeleme proseslerinde yaygın olarak kullanılan ve katlı lineer regresyon yöntemini kullanan klasik ampirik modeller karşılaştırıldı. Modelleri geliştirmek için kullanılan veriler, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 2. sıcak haddehanesi tersinir kaba haddeleme tezgahından sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deneysel modelleme, tanılama, sıcak haddeleme.


Tam Metin: PDF