İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 1 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Fındık kabuğu karbonizasyon sonuçlarının istatistiksel değerlendirilmesi

Didem ÖZÇİMEN, Ayşegül ERSOY-MERİÇBOYU

Özet


Çalışmada, farklı karbonizasyon koşullarının katı ürün verimi üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla, fındık kabuğunun (Corylus Avellana) karbonizasyonu gerçekleştirilmiş ve sıcaklık,  ısıtma hızı ve tanecik boyutunun karbonizasyon katı ürün verimi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Karbonizasyon deney sonuçları, iki seviyeli faktoriyel tasarım matrisine göre, istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Karbonizasyon deneyleri, sabit yataklı Jenkner tipi retort kullanılarak, statik gaz atmosferinde gerçekleştirilmiştir. Karbonizasyon sonucu elde edilen katı ürünün verimini en fazla etkileyen parametrenin, karbonizasyon sıcaklığı olduğu belirlenmiştir. Karbonizasyon sıcaklığından sonra sırasıyla, tanecik boyutu ve ısıtma hızı da katı ürün verimini etkilemektedir. Katı ürün verimi, artan sıcaklık ve ısıtma hızıyla azalırken, artan tanecik boyutuyla birlikte artış göstermiştir. Statik gaz atmosferinde yürütülen karbonizasyon deneyleri sonucunda, en yüksek katı ürün verimine sıcaklığın 723 K,  tanecik boyutunun 1-1.4 mm ve ısıtma hızının 5 K/dak olduğu koşullarda ulaşılmıştır. Çalışmada, faktoriyel tasarım tekniğiyle, karbonizasyon sonucu oluşan katı ürünün verimini etkileyen parametrelerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi yanında, ayrıca, fındık kabuğu ve karbonizasyon sonucu en yüksek verimde elde edilen katı ürünün, kısa analiz ve ısıl değer sonuçları karşılaştırılmış ve katı ürünün ısıl değerinin ve sabit karbon içeriğinin fındık kabuğuna kıyasla arttığı, uçucu madde içeriğinin ise azaldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, karbonizasyon sonucu elde edilen katı ürünün, yüksek enerji içeriğine sahip, çevreye dost, katı bir yakıt olarak değerlendirilebileceği belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, karbonizasyon, faktoriyel tasarım, fındık kabuğu.


Tam Metin: PDF