İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Çimento esaslı kompozit malzemelerin optimum tasarımı

Fikret BAYRAMOV, Canan TAŞDEMİR, Mehmet Ali TAŞDEMİR

Özet


Bu çalışmada, çelik tel narinliği ve içeriğinin eğilme halinde Çelik Tel Donatılı Betonun kırılma parametrelerine etkisi araştırılmakta ve bu parametreler optimize edilerek daha sünek ve daha düşük maliyetli beton elde edilmektedir. Optimum tasarım için, üç-düzeyli iki faktörlü tam deneysel tasarım, Tepki Yüzey Yöntemi ve çok amaçlı sayısal optimizasyon teknikleri kullanılmaktadır. Çelik telin narinliği ve içeriğinin özgül kırılma enerjisi ve karakteristik boya etkisinin belirgin olduğu sonucuna varılmaktadır. Daha sonra, agrega konsantrasyonunun betonun kırılma ve mekanik özeliklerine etkisi incelenmektedir. Kırılma enerjisinin belirlenmesi için RILEM TC 50-FMC standardına göre çentikli kirişler üzerinde üç noktalı eğilme deneyi yapılmıştır. Betonda agrega konsantrasyonunun artımı kırılma enerjisi ve karakteristik boy gibi kırılma özeliklerini belirgin biçimde iyileştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çelik tel, yarma-çekme dayanımı, eğilme dayanımı, agrega konsantrasyonu, kırılma enerjisi, karakteristik boy, tepki yüzey yöntemi, çok amaçlı optimizasyon.


Tam Metin: PDF