İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Paralel aktif filtre uygulamalarında adaptif bulanık mantık kontrol yöntemlerinin uygulanması

Vehbi BÖLAT, Seta BOĞOSYAN, Metin GÖKAŞAN

Özet


Paralel Aktif Filtreler (PAF), lineer olmayan yüklerin üç fazlı alternatif akım (AA) güç sistemlerinde yarattığı harmonik akım, reaktif güç gibi elektrik enerji kalitesini bozan etkilerini azaltmada oldukça başarılıdır. PAF’nin yük akım kompanzasyon yeteneği, güç yapısında yer alan pasif elemanlar kadar, gerilim ve akım kontrol çevrimlerinde kullanılan kontrol yöntemlerine de  bağlıdır. Bu çalışmada PAF sisteminin doğru akım (DA) gerilim kontrol çevriminde kullanılan farklı kontrolörlerin performansları karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Klasik Bulanık Mantık temelli PI (BPI) kontrolörünün performansı, kontrol parametrelerinin adaptasyonu ile arttırılabilir. Bu çalışmada, BPI kontrolörünün sadece çıkış ölçeklendirme katsayısının bir kazanç ayar mekanizması yardımıyla adaptasyonu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Paralel aktif filtre, harmonik, güç faktörü, bulanık mantık.

 


Tam Metin: PDF