İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Frekans tepki fonksiyonlarından transdüser kütle etkilerinin kaldırılması

Orhan ÇAKAR, Kenan Yüce ŞANLITÜRK

Özet


Frekans Tepki Fonksiyonlarının (FTF) kalitesinin parazit ve sistematik hatalar gibi faktörlerle olumsuz yönde etkilendiği bilinmektedir. FTF’larını kullanan çeşitli analizlerin doğruluğu ve güvenilirliği de ölçülmüş verilerin kalitesine bağlıdır. Bu çalışma ölçülmüş FTF’larındaki en önemli sistematik hatalardan biri olan transdüser kütle etkisini kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada ölçülmüş FTF’larındaki transdüser kütle etkisinin kaldırılması için Sherman-Morrison eşitliğine dayalı olarak geliştirilen yeni bir yöntem sunulmaktadır. Burada sunulan formülasyon genel amaçlıdır ve hem sabit hem de hareketli transdüser durumlarına uygulanabilmektedir. Transdüserin gezdirildiği test durumunda yardımcı bir kütle kullanımından yararlanılmaktadır. Bununla beraber, yapının transfer FTF’nun ölçümünde yardımcı kütle kullanımına gerek duyulmaması yeni yöntemin üstün özelliklerinden biridir. Bu sayede transfer FTF’nda ilave etkiler oluşturulmamaktadır. Yöntemin uygulanabilirliği sayısal simülasyonlarla ve deneysel veriler kullanılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Frekans Tepki Fonksiyonu (FTF), transdüser kütle etkisi, Sherman-Morrison eşitliği.


Tam Metin: PDF