İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Doğrusal ve karesel optimizasyon problemleri için dinamik çözümleyiciler

Yüksel ÇAKIR, Cüneyt GÜZELİŞ

Özet


Bu çalışmada, eniyileme (optimization) kuramındaki geleneksel gradyan izdüşürme (projeksiyon) yöntemi temel alınarak doğrusal kısıtlı (linearly constrained), doğrusal (linear) ve dördün (quadratic) eniyileme problemleri için gradyan izdüşürmeli ağ (gradient projecting network) olarak adlandırılan yeni bir çözümleyici tanıtılmaktadır. Bu dinamik system, gradyan izdüşürme yönteminin (gradient projection method) sürekli hal gerçeklemesidir. Gradyan izdüşürme işleminden dolayı önerilen çözümleyicinin sağ tarafı, gradyan ya da gradyan-gibi (quasi-gradient) sistemlerden farklı olarak, süreksiz yapıdadır. Buna  rağmen önerilen ağ, gradyan ve gradyan-gibi sistemlerin yakınsama özelliklerine sahiptir. Tanıtılan sistemin yakınsayan olduğu, yani, her bir çözümün denge noktasında sonlandığı La Salle'nin değişmez küme teoreminin, sağ tarafı süreksiz sistemler için genişletilmesi ile gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kısıtlı eniyileme, gradyan izdüşürme, dinamik çözümleyici   


Tam Metin: PDF