İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Gerekirci diziler kullanarak doğrusal olmayan sistem tanılama

Ender Mete EKŞİOĞLU, Ahmet Hamdi KAYRAN

Özet


Bu çalışmada sınırlı doğrusalsızlık derecesine sahip Volterra süzgeçleri için yeni bir gösterilim geliştirilmektedir. Bu gösterilim kullanılarak Volterra süzgeçleri için kesin bir tanılama yöntemi sunulmaktadır. Bu yeni yöntem, giriş işareti olarak farklı seviyelere sahip impulslardan oluşan gerekirci diziler kullanmaktadır. Yeni tanılama yöntemi doğrusal, zamanla-değişmez sistemlerdeki birim impuls cevabının doğrusal olmayan sistemlere başarılı bir uyarlaması olarak düşünülebilir. Çalışmada sunulan tanılama yöntemi kesindir; böylece gözlem gürültüsü olmadığında Volterra çekirdeklerini hatasız kestirmektedir. Bilgisayar benzetimleriyle tanılama yönteminin literatürde yakın zamanda sunulmuş olan yöntemlerden daha iyi kestirim sonuçları verdiği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğrusal olmayan sistem tanılama, Volterra süzgeçleri.


Tam Metin: PDF