İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yapı davranışının yarı-aktif yalıtım sistemleri kullanılarak bulanık mantık ile kontrolü

Recep Kadir PEKGÖKGÖZ, Feridun ÇILI

Özet


Yapıyı ve içindeki ekipmanları depreme karşı korumak amacıyla geliştirilen yöntemlerden birisi, sismik taban yalıtım yöntemidir. Bu yöntem günümüze kadar pek çok yapıda uygulanmıştır. Bu yapıların, Northridge ve Kobe depremlerinde olduğu gibi yakın-fay nedeniyle oluşan büyük zemin hızlarına sahip depremler etkisinde yeterince koruma sağlayamayacağı endişesi, araştırmacıları düşündürmüştür. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla izolatörlere sönümleyiciler eklenmektedir. Bu çalışmada seçilen yapının dinamik davranışı, sismik yalıtım sistemine yarı-aktif sönümleyiciler eklenerek bulanık mantık yöntemiyle kontrol edilmiştir. Üyelik fonksiyonları, genetik algoritma yöntemiyle belirlenmiştir.Üyelik fonksiyonları belirlenen kontrol sisteminin, yakın-fay etkisi gösteren depremlere karşı, üyelik fonksiyonları gelişigüzel seçilmiş kontrol sistemine göre daha iyi dinamik davranış sergilediği görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Sismik taban yalıtımı, bulanık mantık yöntemi ile kontrol, genetik algoritma, yarı-aktif sönümleyici, akıllı yapılar.


Tam Metin: PDF