İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Asenkron makinalarda uzay harmoniklerinin etkilerini azaltmaya katkılar

Derya Ahmet KOCABAŞ, Ahmet Faik MERGEN

Özet


Bu çalışmada, asenkron makinada uzay harmoniklerinin etkilerini azaltmaya yönelik yapısal değişiklikler araştırılmış ve çözüme ulaşılmıştır. Farklı oluk sayılarında bir fazın ¼’ü için yeni oluk merkezi konumları, ampersarım değerleri, bir faz ve üç faz verileri hesaplanmıştır. Bir asenkron motor tasarım programı hazırlanmıştır ve güvenilirliği, gerçek bir motoru tasarlayıp sonuçlar kıyaslanarak gösterilmiştir. Örnek makina ile aynı oluk sayısındaki analitik sonuçlar bu program ile gerçeklenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Manyetik analiz sonuçları beklendiği gibidir. Her iki makinada, uzay harmoniği eşdeğer devreleri ile hız moment eğrileri hesaplanarak klasik sargılı makinadaki bozucu etkinin yeni tasarlanan makinada görülmediği tespit edilmiştir. Makinadaki verim artışı en umut verici sonuçtur.

 

Anahtar Kelimeler: Uzay harmonikleri, sargı, asenkron motor tasarımı.


Tam Metin: PDF