İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Link ağırlık matrislerinin belirlenmesi için çekim modeli ve logit model yaklaşımı

Melih Naci AĞAOĞLU, Ergun GEDİZLİOĞLU

Özet


Link ağırlık matrisleri, ulaştırma planlamasında çok önemli bir yere sahip olan, başlangıç-son matrisi tahmin modellerinde kullanılmaktadır. Trafik sayımlarını kullanarak başlangıç-son matrisi tahmini için önerilen yaklaşımlar iki grup altında toplanmaktadır. Birinci grup ulaştırma modellerini temel almaktadır. İkinci grup ise, istatistiksel sonuç çıkarma yaklaşımlarıdır. Her iki grup için günümüze dek önerilen modellerde link ağırlık matrisleri, orantılı atama veya denge ataması kullanılarak belirlenmektedir. Şehirler arasındaki  trafiği belirlemek amacıyla başlangıç-son matrisi tahmin edilmek istendiğinde, sıkışma etkisi olmadığı için orantılı atama kullanılarak link ağırlık matrisleri belirlenebilmektedir. Bu çalışmada, başlangıç-son matrisi tahmininde ihtiyaç duyulan link ağırlık matrislerinin tahmini için “çekim modeli” ve “logit model”  yaklaşımı önerilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Link ağırlık matrisleri, başlangıç-son matrisi tahmini, trafik sayımları.

 

 


Tam Metin: PDF