İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kompozit plakların dinamik nonlineer davranışı

Hakan TANRIÖVER, Erol ŞENOCAK

Özet


Bu çalışma kapsamında Galerkin yöntemi kullanılarak kompozit plakların dinamik nonlineer davranışları üzerine analizler gerçekleştirildi. Birinci dereceden kayma şekil değiştirmesi teorisi ve von Karman tipi nonlineerlik kullanıldı ve olayı yöneten diferansiyel denklemler, plak yer değiştirme fonksiyonlarına yaklaşım için uygun polinomların seçilmesi ile çözüldü. Galerkin ve Newton-Raphson yöntemleri Newmark doğrudan zaman integrasyonu yöntemiyle beraber kullanılarak kompozit plakların dinamik büyük çökme analizleri araştırıldı. Elde edilen çözümler Chebyshev serileri ve sonlu elemanlar yöntemlerinin çözümleri ile karşılaştırıldı. Bu yaklaşım yöntemlerinin sonuçları ile uyum içinde kalındığı gözlendi. Çözüm aşamasında işlemler mümkün olduğunca analitik olarak yapıldı ve bütün problemlerde analitik-sayısal tip yaklaşım uygulandı.

 

Anahtar Kelimeler: Galerkin yöntemi, plaklar, büyük çökme, zaman integrasyonu.

 


Tam Metin: PDF