İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Betonun zamana bağlı deformasyonlarının tahmini

Asker AKPEROV, Saim AKYÜZ

Özet


Bu çalışmada, normal ve düşük dayanımlı, katkısız ve mineral katkılı betonların sünme, temel sünme ve rötre deformasyonları incelenmekte, rötre ve sünme tahmin modelleri kullanılarak elde edilen sonuçların, deneysel rötre ve sünme değerlerine uygunluğu belirlenmektedir. Mineral katkılar olarak silis dumanı, uçucu kül ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu, rötre ve sünme deformasyonlarının deneysel değerlerinin  tahmin edilmesi için ise ACI, CEB-FIP, B3 ve GL2000 modelleri kullanılmaktadır. Mineral katkılı ve referans betonlardan elde edilen deneysel sonuçlar karşılaştırıldığında, mineral katkıların düşük dayanımlı betonların zamana bağlı deformasyonları üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı, buna karşın, normal dayanımlı betonlarda sünme ve rötre değerlerinde düşüşe neden olduğu belirlenmektedir. Rötre ve sünme tahmin modelleri ile elde edilen değerler analiz edildiğinde, B3 ve GL2000 modelleri yardımıyla elde edilen rötre tahmin sonuçları ile deneysel sonuçlar arasındaki farkların kabul edilen sınırlar içerisinde kaldığı; sünme fonksiyonu tahmin değerlerinin kabul edilir sınırları aştığı görülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Sünme, rötre, zamana bağlı deformasyonlar, elastik deformasyon.


Tam Metin: PDF