İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

CBS ile Yeşilırmak Nehir Yatağı Tokat merkez bölümünde deprem riskinin irdelenmesi

Tekin SUSAM, Ahmet ESMERAY, Bahattin ÖZTOPRAK, Servet YAPRAK, Özlem TOPRAK

Özet


Bu çalışmada Tokat ilinin bir kısmının üzerinde kurulu olduğu Yeşilırmak Nehir Yatağı’nın eski ve yeni kullanım durumu CBS ve UA olanakları kullanılarak karşılaştırılmış ve deprem açısından değerlendirilmiştir.  Bu amaçla Yeşilırmak Nehri’nin ulaşılabilen en eski hava fotoğrafı (1963) ve Tokat İl merkezine ait 2000 ocak ayı IKONOS uydu görüntüsü ile çakıştırılarak karşılaştırma ve yorumlama yoluna gidilmiştir. Sonuç olarak 1963 yılında kesinlikle ırmak yatağı olduğu görülen yerlerde yoğun bir şekilde  yapılaşmanın oluştuğu ve deprem açısından sakıncalı olduğu ve dolayısıyla  gerekli tedbirlerin alınması önerilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: CBS, uzaktan algılama, nehir yatağı, deprem,Tokat.


Tam Metin: PDF