İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Fayda analizi: Köyceğiz - Dalyan su havzasında bir SDD yöntemi uygulaması

Aylin TÜMAY, İ. Ethem GÖNENÇ

Özet


Fayda-maliyet analizlerinde kullanılmak üzere çevresel mal ve hizmetlerin yarattığı faydanın ölçülmesi için farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Sunulan bu çalışmanın amacı, bu yaklaşımları incelemek ve bu yaklaşımlardan biri olan “Senaryo Destekli Değerlendirme” (SDD) Yöntemini kullanarak, Köyceğiz Dalyan bölgesinde uygulamaktır. Her iki yerleşim merkezinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin işletmeye alınması ile birlikte yeraltı ve yüzey suyu kalitesinin bozulmamasının halkın gözündeki ekonomik değerinin belirlenmesi için SDD yöntemi seçilmiştir. Yöntemin ilk  adımı olan anket çalışması,  2002 yılında bölgede toplam 800 kişiyle görüşülerek tamamlanmıştır. Elde edilen anketler, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) istatistik programına girilerek, analiz edilmiş ve halkın ortalama ödeme isteği hesaplanmıştır. Ayrıca arıtma tesisinin işletilmesinin sağladığı fayda hesaplanarak, fayda maliyet analizi yapılmış ve sonuçları da  değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fayda analizi, değerlendirme teknikleri, senaryo destekli değerlendirme yöntemi, ödeme isteği, Köyceğiz-Dalyan, su havzası.

 


Tam Metin: PDF