Yazar Detayları

TEKER, Suat

 • Cilt 2, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Ticari firmaların kredi derecelendirmesi: İMKB firmalarına uygulanması
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören sanayi şirketleri için bir analitik değerleme tekniği uygulaması
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Konut finansmanı ve Türkiye'ye uygun bir model önerisi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-1653