İTÜDERGİSİ/b, Cilt 2, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Konut finansmanı ve Türkiye'ye uygun bir model önerisi

Murat Gökşin BERBEROĞLU, Suat TEKER

Özet


Bir ülkenin konut finansmanı problemini çözmek için o ülkeye uygun kurumsal sistemler sunmak gerekmektedir. Ülkenin mevcut koşullara ve pazardaki gelişmelere odaklı geliştirilecek konut finansmanı sistemi sayesinde bir yandan nitelikli konut arzı artırılırken, diğer yandan da fon fazlası olan kesimden fon ihtiyacı olan kesime kaynak aktarımı sağlanarak konut sorununa çözüm bulmak mümkündür. Bu nedenle, konut finansmanı açısından devlet, finansal kuruluşlar, konut üreticileri ve hanehalkı arasında dengeli bir ilişkinin kurulması gerekmektedir. Bu çalışmada dünyada uygulanan konut finansmanı sistemleri incelenmiş, daha sonra Türkiye’ye uygun bir finansman modeli geliştirilmeye çalışılmıştır. Son olarak, sözkonusu modelin bir fizibilite projesi ile gerçek hayata uygulanabilirliği test edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Konut finansmanı, konut finansmanı modeli, ipoteğe dayalı menkul kıymet.


Tam Metin: PDF