İTÜDERGİSİ/b, Cilt 2, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören sanayi şirketleri için bir analitik değerleme tekniği uygulaması

Murat ÜLGEN, Suat TEKER

Özet


Bu çalışmanın amacı kantitatif değerleme tekniğini (KDT) kullanarak bir şirketin teorik değerini hesaplamaktır. Elde edilen sonuç gerçek piyasa fiyatı ile karşılaştırılıp şirketin hissesinin primli mi, iskontolu mu yoksa değerinde mi işlem gördüğü belirlenir. Analiz ortamı olarak kullanılan tablolama programının girdilerini kesitsel veriler (1995-2001 yılları arası mali tablolar) ve zaman serileri (düzeltilmiş hisse senedi fiyatları) oluşturmaktadır. Gerçek piyasa değerleri olarak ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda oluşan fiyatlarlar alınmaktadır. Sonuçta piyasa fiyatlarının gerçeği yansıttığı düşünülürse KDT, bu değerleri %36’ya yakın bir doğrulukla tahmin edebilmektedir. Diğer yandan piyasa fiyatlarının gerçek firma değerlerini temsil etmediği düşünülürse, KDT’nin yatırım tavsiyelerini kullanarak hazırlanan portföyler, piyasa endeksinin oldukça üzerinde getiri sağlamaktadırlar.

 

Anahtar Kelimeler: Kantitatif Değerleme Tekniği (KDT), proforma mali tablolar, temel nakit akımları.


Tam Metin: PDF