İTÜDERGİSİ/b, Cilt 2, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Ticari firmaların kredi derecelendirmesi: İMKB firmalarına uygulanması

Çağlayan BODUR, Suat TEKER

Özet


Bu çalışmada firmaların kredi yeterlilik kararında kullanılan finansal analizin objektif bir ölçüt olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla, bir skorlama modeli geliştirilmiş ve geliştirilen model İMKB’de yer alan 117 firmaya 1993 - 2002 yılları arasında uygulanmıştır. Çıkan sonuçlar, firmaların gerçek mali yapıları ile karşılaştırılmış, bu sayede hem önerilen derecelendirme modelinin tutarlılığı belirlenmiş, hem de bir firmanın mali yapısındaki olumlu ve olumsuz gelişmelerin nedenleri ortaya konmuştur. Geliştirilen skorlama modelinde büyüme, likidite, borçluluk, faaliyet döngüsü ve kârlılık kriterleri, sektör analizi ve trend analizi olmak üzere iki farklı açıdan analiz edilmiş ve toplam on kriterin hesaplanan puanları toplanarak firma puanı ve kredi notu saptanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Finansal analiz, kredi derecelendirme, derecelendirme, skorlama.


Tam Metin: PDF