Yazar Detayları

KABDAŞLI, Işık

 • Cilt 18, Sayı 1 (2008) - MAKALE
  Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksuların elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) - MAKALE
  Reaktif boya banyolarında kullanılan iyon tutucuların yüksek pH'da ozon oksidasyonu ile renk giderimi üzerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 20, Sayı 1 (2010) - MAKALE
  Elektrokoagülasyon prosesi ile üretilen arıtma çamurlarının reaktif boyar madde gideriminde adsorban olarak kullanılabilirliği
  Özet  PDF
 • Cilt 20, Sayı 2 (2010) - MAKALE
  Peroksimonosülfat (okson)/UV-C fotokimyasal prosesi ile dimetil ftalatın giderimi
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 2 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Alüminyum yüzey işleme endüstrisi proses atıksularından elektrokoagülasyon yöntemiyle florür giderimi
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 2 (2011) - MAKALE
  Endokrin bozucu dimetil fitalatın elektrokoagülasyon ve elektrokoagülasyon/Fenton prosesleri ile arıtımı
  Özet  PDF


ISSN: 1307-203X