İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Pnömatik bir sistemin piston dinamiğinin deneysel modellenmesi

Ahmet ZORLU, Can ÖZSOY

Özet


Bu çalışmada; pnömatik bir sistemin piston dinamiği parametrelerinin, PRBS sinyalleri uygulanarak ve sistemin bu sinyallere silindir basınçları ve piston konumu olarak verdiği cevapları kullanarak, deneysel modelleme yapılarak tanılanması gerçekleştirilmektedir. Genişletilmiş en küçük kareler yöntemi azalan kazançlı parametre uyum algoritmasıyla kullanılarak birinci mertebe lineer piston hız modeli tanılanmıştır. Elde edilen ayrık zamanlı modelin sürekli zamanlı modele dönüştürülmesi ve matematiksel hareket denklemleriyle kıyaslanmasıyla sisteme ait kütle miktarı ve başka bir yöntemle bulunması güç olan viskoz sürtünme katsayısı bulunmuştur. Simülasyon çalışmalarında, sistem parametrelerinin belirli kabuller yerine gerçek değerlerinin kullanılmasıyla daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilir. Yine parametre değerlerinin zamana göre değişimi incelenerek sistemde arıza tahmini yapılabilir, bakım kolaylıkları sağlanabilir.

 

Anahtar Kelimeler: Deneysel modelleme, tanılama, pnömatik sistem.


Tam Metin: PDF