İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Fırtına dalgalarının kıyı profiline yaptığı etkinin analizi

Umut TÜRKER, M. Sedat KABDAŞLI

Özet


Bu çalışmada, açıkta oluşan kum tepelerinin konumunun dalga özellikleri ve kıyıyı oluşturan malzemenin özellikleri cinsinden tanımlanması için fiziksel bir model geliştirilmiş ve dalganın kırılması ile harcanan enerji miktarı ile ilişkili basit analitik çözümler yapılmıştır. Bu çözümler daha sonra düzenli ve düzensiz dalga koşullarında yapılan labaratuvar çalışmaları ile karşılaştırılmış ve düzenli dalga ikliminde ortalama kök hatası 4.06%, düzensiz dalga ikliminde ise 6.21% olmuştur. Bütün bu çalışmalar dalganın kırılma-sından sonra katı madde taşınımı için gerekli olan birim hacimdeki enerji miktarının, dalganın kırıldığı anda birim hacimde açığa çıkan enerji miktarı ile profilin denge halinde olabilmesi için gerekli olan enerji miktarı arasındaki farka eşit olduğunu göstermiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Bar oluşumu, dalga yüksekliği, dinamik stabilite, katı madde, kıyı profili.


Tam Metin: PDF