İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Güven KÖMÜRGÖZ, Nurdan GÜZELBEYOĞLU

Özet


Yüksek gerilim sargısı yüksekliği 537,6.10-3 m olan, 13 bobinden meydana gelmiş, dilimli, silindirik sargılı kendi kendine soğuyan kuru tip bir güç transformatöründe Ansys sonlu elemanlar programı ile sıcaklık dağılımı çıkarılmıştır. Alt, üst gerilim sargıları ve çekirdek ayrı alınarak sargılar ve çekirdek arasındaki yağ kanalının soğutma etkisi de dikkate alınmıştır. Akışkan özelliklerinin sıcaklıkla değişmesinden dolayı akışkan ve sıcaklık beraber çözülmüştür. Sargılar ve çekirdeğin sıcaklık dağılımlarının yanında bu parçaların etrafında bulunan havanın hareketi ve sıcaklığı da bulunmuştur. En çok ısınan noktanın yeri ve büyüklüğü belirlenmiştir. Yüksek gerilim sargı yüksekliği boyunca sıcaklık dağılım eğrisi çıkartılmıştır. Sıcaklık dağılım eğrisi deneysel çalışmayla elde edilen eğriyle karşılaştırılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Transformatör, sargı, sıcak nokta sıcaklığı, sıcaklık dağılımı, hız dağılımı.


Tam Metin: PDF