İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 2 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yüksek performanslı çimento esaslı kompozitlerin mekanik davranışı

Mehmet Ali TAŞDEMİR, Fikret BAYRAMOV

Özet


Yüksek ve ultra yüksek dayanımlı yalın betonlarda yutulan bağıl enerji düşük olduğundan bu malzemelere kısa kesilmiş çelik teller eklenerek sünek davranış elde edilmektedir. Böylece, son yıllarda basınç dayanımları 200 MPa’ı aşan yeni çimento esaslı sünek kompozitler geliştirildi. Bu malzemeler düşük geçirimlilik, geliştirilmiş dürabilite, sınırlı rötre ve korozyon dayanımının arttırılması gibi diğer yüksek performans özeliklerini de sağlar. Sunulan çalışma yüksek dayanımlı betonlar (YDB) ile homojen dağılı ultra incelikteki taneleri içeren yoğunlaştırılmış sistemleri (DSP), büyük kusurlarından arındırılmış (MDF) çimentoyu, geleneksel çelik tel donatılı betonları (ÇTDB), karma lif donatılı betonları, reaktif pudra betonları (RPC) gibi ultra yüksek dayanımlı çimento esaslı kompozitleri, yüksek oranda çelik tel içeren çimento bulamacı (SIFCON), kendiliğinden yerleşen betonu, sentetik lif donatılı betonları, erken yaşlardaki rötresi düşük yüksek dayanımlı yarı hafif betonu ve yangına dayanıklı polipropilen lif donatılı yüksek dayanımlı betonu gözden geçirmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Çelik lif, kendiliğinden yerleşen beton, polipropilen lif, reaktif pudra betonu, sifcon, yüksek dayanımlı beton.


Tam Metin: PDF