İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 2 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Skaler dalgaların silindirik horndan ışımasının incelenmesi

Bahattin TÜRETKEN, Alinur BÜYÜKAKSOY, Ercan TOPUZ

Özet


Bu çalışmada silindirik bir horn yayıcıdan akustik dalgaların kırınımı incelenmiştir. Horn yayıcının duvarları rijid olduğu varsayılmıştır. Işınan uzak alan ifadesi Wiener-Hopf (WH) Tekniği kullanılarak çözülmüş ve sonuçta iki adet kuple integral denklem elde edilmiştir. Bu denklemler iterasyon metoduyla çözülmüş ve alan ifadesi bulunmuştur. Hornun dalga kılavuzu ve açıklık kısmında alan ifadesi sonsuz terimden oluşan Dini serileriyle ifade edilmiştir. WH denklemine faktorizasyon ve dekompozisyon tekniklerinin uygulanması ile Modifiye Wiener-Hopf denkleminin çözümü sonsuz bilinmeyenli, sonsuz boyutlu bir cebirsel lineer denklemin çözümüne indirgenmiştir. Analitik olarak elde edilen ışınan ifadesi sayısal olarak incelenmiş ve değişik türden parametrelerin kırınan alana etkisi çıkarılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Wiener-Hopf (WH) tekniği, silindirik horn, elektromagnetik saçılma.


Tam Metin: PDF