İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 2 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kırılma mekaniği modellerinin çentikli beton disk numunelere uygulanması

Ömer Fatih ESER, Mehmet Ali TAŞDEMİR

Özet


Betonun gevrekliğini ve kırılma parametrelerini belirleyebilmek için günümüze dek kırılma mekaniğine dayanan çeşitli modeller önerildi. Bunlardan bazıları kırılma parametrelerinin belirlenmesi için sadece tepe yükünün ölçümüne dayanmaktadır. Sunulan bu  çalışmanın amacı, mod I (açılma modu) yüklemesi altında, farklı boyutlardaki beton disk numuneler üzerinde, boyut etkisini incelemektir. Bunun için aynı karışıma sahip beton numuneler kullanıldı. Numune boyutu arttıkça, hem çentikli hem de çentiksiz numunelerde nominal dayanım azalmaktadır, bu azalma çentiksiz numunelerde daha belirgindir. Deney sonuçları “Boyut Etkisi Kuralı”nı desteklemektedir. Elde edilen deneysel sonuçlar fraktal esasa dayanan iki modelle de karşılaştırıldı. Çoklu Fraktal Boyut Etkisi Yönteminin diğer yöntemlere göre daha yüksek korelasyon katsayısına sahip olduğu görüldü.

 

Anahtar Kelimeler: Beton disk numune, boyut etkisi, kırılma parametreleri, yarma-çekme dayanımı.


Tam Metin: PDF