İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 2 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Otomotiv endüstrisi zararlı atıklarının solidifikasyonu ve geri kazanımı

Selnur UÇAROĞLU, İlhan TALINLI

Özet


Çeşitli endüstriyel prosesler sonucu oluşan zararlı atıkların konvansiyonel metotlar ile uzaklaştırılması çevresel açıdan büyük sakıncalar doğurmaktadır. Bu çalışmada, zararlı atıkların tanım ve tespiti yapılarak, zararlı atık yönetim sistemini ortaya koymak amacıyla, otomotiv endüstrisi zararlı atıklarından metal çamuru, fosfat çamuru ve endüstriyel arıtma çamuruna solidifikasyon/stabilizasyon(S/S) teknolojisi uygulanmıştır. Katılaştırma malzemesi olarak portland çimentosu kullanılarak, hazırlanan briketlere basınç dayanım testleri uygulanmış ve sızıntı özellikleri tespit edilmiştir. Başlangıçta zararlı atık tespiti yapılan atıklar için yönetim biçimi olarak, (S/S) teknolojisi uygulandıktan sonra gerek düzenli depolama sahalarına uzaklaştırma, gerekse grobeton olarak geri kazanım, detoksifikasyon ve atık minimizasyonu sağlanmaktadır. Yapılan çalışmada, zararlı atıkların yönetiminde (S/S) teknolojisinin uygun bir yöntem olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atık minimizasyonu, detoksifikasyon, geri kazanım, S/S teknolojisi, zararlı atık.


Tam Metin: PDF