İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 2 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yer dalgası yayılımının zaman ve frekans domeninde

Funda AKLEMAN, Levent SEVGİ, Ercan TOPUZ

Özet


Dünya üzerinde seçilen herhangi iki nokta arasındaki yer dalgası yayılım problemi, yirminci yüzyılın başından bu yana ilgi odağı olmasına karşın, henüz sayısal olarak hesaplanabilen  analitik tam çözüm ya da genel olarak uygulanabilecek üç boyutlu sayısal çözüm bulunamamıştır. Bu çalışmada, problemin çözümü için kullanılmakta olan ışın – mod çözümü gibi yaklaşık analitik ve Fourier dönüşümü yardımı ile parabolik denklem çözümüne dayanan yarı analitik –sayısal teknikler geçerlilik bölgeleri ile birlikte ayrıntılı olarak incelenmiştir. Daha sonra, yer dalgası yayılım probleminin çözümü için zamanda sonlu farklar tekniğine dayanan, saf sayısal yeni bir yöntem önerilmiş ve bahsedilen diğer teknikler ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yer dalgası yayılımı, Zamanda sonlu farklar, ışın – mod çözümü, parabolic denklem, TDWP.


Tam Metin: PDF