İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 5 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Paralel iki levha arasındaki viskoz akışkanın MHD radyal titreşimli akışı

Ayşe ZALOĞLU, Gülgün YALÇINKAYA

Özet


Titreşimli radyal akış, akışkanlar mekaniğinde eksenel yatakların, radyal difüzörlerin ve boru hatlarının      tasarımında, tıpta kan akışlarının incelenmesinde önem kazanmış bir konudur. Bu çalışmada elektriksel iletkenliği olan viskoz bir akışkanın, aralarında titreşimli bir kaynak bulunan paralel iki levha arasında, levhalara dik yönde üniform bir manyetik alan uygulanması sonucu oluşan manyetohidrodinamik radyal akışı incelenmiştir. Değiştirilmiş Reynolds sayısı nin küçük değerleri için bir seri çözüm yapılmıştır. Hartmann sayısı arttıkça radyal hızlarda azalma olduğu gözlenmiştir. Seri çözümün getirdiği nonlineer atalet etkisinin, özellikle yüksek frekans değerlerinde düşük mertebede kaldığı ve akışı pek fazla etkilemediği görülmüştür. Oluşan geri akımların manyetik alanın  artan değerleri için azalma gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Radyal akış, manyetohidrodinamik, titreşimli kaynak, viskoz akışkan.


Tam Metin: PDF