İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 5 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Şev stabilitesi probleminin incelenmesi için geliştirilen bir uzman sistem: BilŞEV-US

Bülent HATİPOĞLU, Mete İNCECİK

Özet


Şev stabilitesi probleminin çözümü veri toplama, model oluşturma, analiz ve tasarım gibi bir dizi aşamadan oluşmaktadır. Bu çalışmada,  sözü edilen aşamaları kapsayan ve bu aşamaların bilgisayar desteğinde yapılmasını sağlayan bütünleşik (integrated) ve bilgi tabanlı bir sistem (BilŞEV) için geliştirilen uzman sistem modülü (BilŞEV-US) konu edilmiştir. Uzman sistem modülü şev stabilitesi konusundaki uzmanlık bilgilerinin, önerilen bu bütünleşik yapı içinde kullanılmasına ve programlanmasına olanak sağlamıştır. Uzman sistemin tasarımında izlenen yol, hem genç mühendislerin şev problemini çözmesinde destek ve yardım sağlamakta, hem de uzman mühendislerin, cevaplarını muhtemelen bildikleri soruları yanıtlamak zorunda kalmadan, bütünleşik sistem içinde yer alan diğer modülleri kullanmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şev stabilitesi, bütünleşik sistem, uzman sistem.


Tam Metin: PDF